Prof. Dr. Gyuricza Csaba

Főigazgató / Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

Agrármérnök, talajtani szakmérnök, egyetemi tanár, az MTA doktora – jelenleg a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatója.

Rendszeres oktatói munkáját 1996-ban kezdte, jelenleg a BSc és MSc képzés kötelező tárgyak oktatása mellett a Növénytudományi Doktori Iskolában témavezetőként, illetve oktatóként is részt vesz. Tagja a Debreceni Egyetem Kerpely Kálmán Doktori Iskolának. A magyar nyelvű oktatás mellett 2010-től bekapcsolódott az angol nyelvű Agrármérnök BSc és MSc képzésbe is.

Fő kutatási területe a talajművelési rendszereknek a talaj fizikai és biológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata szántóföldi és kisparcellás kísérletekben, a zöldtrágyázás és a tápanyag-visszatartó növények technológiájának kidolgozása változó klímafeltételek mellett.

2003 óta kutatja a kedvezőtlen adottságú termőhelyek energianövényekkel való telepítésének lehetőségeit – munkatársaival a gyakorlatban alkalmazható technológiákat dolgoztak ki a fásszárú energianövények termesztésére vonatkozóan. Kutatási munkája során számos európai és amerikai intézetben volt ösztöndíjas. Több hónapot töltött Németországban, Svédországban, Ausztriában, az USA-ban. 2004-ben Olaszországban az Európai Unió Közös Kutatóközpontjában dolgozott nemzeti szakértőként. Eddig mintegy 20 kutatási pályázatban vett részt, többségében témavezetőként.

Tagja a Magyar Talajművelők Társaságának, 2001-óta a titkári feladatokat is ellátja. Társelnöke az EISZ Mezőgazdasági Szakbizottságának.