Hasznos információk

Időpont

A rendezvényt 2017. november 16-án (csütörtökön) tartjuk. A Talajegészség Konferencia 2017 egy mezőgazdasági szakmai összejövetel, amelynek középpontjában a talajra alapozott gazdálkodás előnyei, gyakorlatai és kutatási eredményei állnak. A rendezvény célközönségét a gazdálkodók és szaktanácsadók alkotják. Az előadásokat a témában jártas nemzetközi és hazai kutatók, oktatók, valamint szaktanácsadók és gazdálkodók tartják.

Helyszín

A konferencia helyszíne a Rubin Conference and Wellness Hotel Budapest. A hotel címe: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. (megtekintés Google Maps-en). A létesítmény az M1-M7-es autópályák közös kivezetője mellett található. A Dunántúlról érkezők a bevezetőn keresztül, a Duna keleti oldaláról jövők pedig a Rákóczi-híd/Erzsébet-híd – Nagyszőlős utca – Budaörsi út útvonalon közelítheted meg a leggyorsabban.

Érkezés

A regisztráció 08:00 és 09:15 között zajlik. Az első programelem pontosan 09:30-kor kezdődik, ezért kérjük, időben érkezz. Az előadók sokat készültek a konferenciára, tiszteljük meg őket azzal, hogy nem zavarjuk meg az előadásaikat. Az előadások alatt a konferenciateremben a mobiltelefonokat, laptopokat és egyéb elektronikai eszközöket lenémítva lehet használni.

Parkolás

A Rubin Hotel saját parkolójában 100 gépjármű számára biztosítunk helyet. A jegyár a parkolás költségét tartalmazza. A parkoló telítettsége esetén a környező utcákban egész nap ingyenes a parkolás.

Kamarai akkreditáció

A rendezvény a NAK által akkreditált, a szaktanácsadók továbbképzéséhez kapcsolódó országos szakmai rendezvénynek minősül, amely a résztvevő szaktanácsadóknak 4 kreditpontot jelent.

Öltözködés

Nincs hivatalos öltözködést érintő szabály. Nyugodtan gyere a konferenciára olyan ruhában, amelyben kellemesen, kényelmesen érzed magad, amely elősegíti az informális, tapasztalatátadásra alkalmas légkör kialakulását.

Étkezés

Kávét, üdítőket és ebédet biztosítunk a nap során.

A program felépítése

A rendezvény egy délelőtti plenáris szekcióból áll (4 előadás), amelyhez délután 3 párhuzamosan futó szekció kapcsolódik 5-5 előadással. A szekciók átjárhatóak, valamint minden előadásról videófelvétel készül, amely a konferencia vendégei számára díjmentesen elérhető lesz.

Kép- és hangfelvétel

A Talajegészség Konferencia 2017 rendezvényen kép- és hangfelvétel készül. Résztvevő jelen házirend elfogadásával és a Rendezvényen való részvételével – minden további megkérdezése nélkül – előzetesen és kifejezetten hozzájárulását adja a Résztvevő arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez a Rendezvényen a Szervező vagy a Szervező által megbízott szakember által történő hang és/vagy fényképfelvétel készítése útján, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevezhető meg. Amennyiben a Résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is megnevezhető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Résztvevő tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Szervező a későbbiekben a Résztvevő tekintetében korlátozás nélkül, szabadon jogosult a Résztvevőről készített és készült hang- és/vagy képfelvétel és megjelenítés hasznosítására, felhasználására (pl. a Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel és a személyiségi jogok tiszteletben tartásával. Résztvevő ezekért sem előre, sem pedig utólag semminemű ellenszolgáltatásra nem jogosult és ilyen jellegű igényt vagy követelés nem támaszthat Szervezővel szemben.

Szerzői jogok

A Rendezvény teljes hang- és képanyaga szerzői jogi védelem alatt áll. Tartalmát a Résztvevő számára kizárólag saját használatra teszi a Szervező hozzáférhetővé. Bármilyen formában történő továbbadása, sokszorosítása, idézése, hivatkozása vagy reprodukciója kizárólag a Szervező előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Amennyiben Résztvevő a fentiekben foglaltakat megszegi, úgy Szervező jogosult jogainak érvényesítése végett a megfelelő jogi eljárást kezdeményezni a Résztvevővel szemben, amely során követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését, továbbá a Szervező által szervezésre kerülő jövőbeni Rendezvényeken való részvételtől eltiltani.

Regisztráció

A jelentkezés kizárólag az űrlapon megadott személy számára érvényes, más személyre csak a regisztráció módosításával és a Szervező előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházható át.

Lemondás, elállás

A Rendezvényt megelőző 10. naptári nap 12:00 óráig elfogadjuk a részvétel lemondását, és a befizetett belépődíjat visszautaljuk 3 munkanapon belül. Ezután azonban, illetve ha a Rendezvényen nem jelensz meg, már nem áll módunkban visszatéríteni a díjat.

Adatkezelés

Tájékoztatunk, hogy adataidat biztonságos szerveren, titkosítva tároljuk, és cégen belül is korlátozott, hogy ki férhet hozzá az adataidhoz. A Szervező mindent megtesz annak érdekében, hogy adatai a vonatkozó jogszabályok és technikai lehetőségekhez mérten a legnagyobb biztonságban és bizalmasan kerüljenek kezelésre. A Szervező működése és fennállása alatt eddig még sosem szivárgott ki ügyfél adata.

Vis maior esetek, egyéb rendelkezések

A Szervező a változtatás jogát fenntartja. Vis maior esetén a Szervezőt felelősség nem terheli. Vis maiornak minősül háború, sztrájk, lázadás, baleset, tűz, árvíz, vihar, természeti katasztrófa, valamint bomba támadás vagy riasztás, továbbá minden olyan előre nem látható esemény, amely nem a Szervező hatásköre, vagy amelyek eredményeképpen a Rendezvény jogszerű és biztonságos keretek között nem bonyolítható le.

Köszönjük, hogy megtisztelsz jelenléteddel!